دفتر توسعه فناوری‏، تجاری‌سازی و کارآفرینی دانشگاه علم و صنعت ایران

دفتر توسعه فناوری‏، تجاری‌سازی و کارآفرینی دانشگاه علم و صنعت ایران که به صورت مختصر فن‌تک نامیده می‌شود، ماموریت سیاست‌گذاری و یکپارچه‌سازی فعالیت‌های اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه و از طرفی وظیفه ارائه خدمات در حوزه کارآفرینی را برعهده دارد. این خدمات از طریق کارگزاران و دفاتر فن تک ارائه می شود.
ما چه کمکی می توانیم به انجام دهیم:
اگر شما ایده ای دارید و می خواهید آن را به ثمر برسانید، اگر برای شرکت خود به دنبال فضا هستید، اگر به ….

تاریخچه فن تک

دانشگاه علم و صنعت ایران از دیرباز به عنوان یک دانشگاه صنعتی در تربیت کارآفرینان دانش بنیان فعال بوده است. در سالیان اخیر نظر به رشد واحدهای ساختاری جدید دانشگاهی در دنیا که متولی رسمی کارآفرینی گردیده بودند، مرکز کارآفرینی دانشگاه در سال ۱۳۸۰ با اهداف آموزشی و ترویجی آغاز به کار نمود. اولین تلاشهای رسمی مربوط به تاسیس دفتر TLO و مرکز رشد واحدهای فناوری در دانشگاه توسط جناب آقای دکتر دوایی در دهه هشتاد بر می گردد. در واقع مراکز رشد یکی از ابزارهای رشد اقتصادی هستند که به منظور حمایت از کارآفرینان تحصیل‌کرده تأسیس می‌شود و با ارائه امکانات و تسهیلات عمومی، زمینه پا گرفتن شرکت‌های جدید را فراهم می‌کنند. مراکز رشد، به عنوان یکی از ابزارهای پذیرفته شده برای تبدیل خلاقیت‌ها و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی به محصولات قابل ارائه به بازار و توسعه کارآفرینی محسوب می‌شوند و امروزه بیش از ۳۰۰۰ انکوباتور در سراسر دنیا وجود دارد که بیشتر آن‌ها در کشورهای آمریکا و ژاپن مستقر هستند.

در گام بعدی دانشگاه برای ترویج فرهنگ کارآفرینی به مدت ۵ سال حقوق مالکیت فکری خود را به اعضای هیات علمی بخشید تا از این طریق تجاری سازی دستاوردهای فناوری در دانشگاه اوج گیرد. در سالیان ابتدای دهه ۹۰ نیاز به یک تغییر در ساختارهای رسمی احساس می شد.

لذا پیشنهاد تاسیس دفتر توسعه فناوری، تجاری سازی و کارآفرینی توسط جناب آقای دکتر خان میرزا در ذیل معاونت پژوهش و فناوری تهیه گردید تا از این طریق ارائه خدمات حوزه کارآفرینی شامل ایجاد و گسترش مراکز نوآوری، تامین مالی استارت آپها و تعامل با سرمایه گزاران ریسک پذیر و … به طور یکپارچه مدیریت شود. این پیشنهاد در سال ۹۴ در هیات امنای دانشگاه به تصویب رسید و این دفتر که تا قبل از آن تاریخ به طور غیر رسمی فعالیت می کرد، رسما به ساختارهای دانشگاه اضافه شد.

سپس در نقطه عطفی دیگر هیات امنای دانشگاه ایین نامه حقوق مالکیت فکری دانشگاه را در ۱۳۹۶ مصوب نمود تا از این طریق راه برای ورود سرمایه گزاران از یک سو هموار گردد و از سوی دیگر علاقه مندی اعضای هیات علمی و دانشجویان به تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی دو چندان گردد.

یکی دیگر از اقدامات جدی و متعالی دانشگاه در دهه ۹۰ تصویب شیوه نامه سهامداری دانشگاه در شرکتهای دانش بنیان در سال ۱۳۹۵ بوده است. به این ترتیب دانشگاه امکان ایجاد شرکتهای وابسته به خود را که امکان استفاده از برند علم و صنعت را داشتند ایجاد نمود و سعی نمود این حرکت را توسعه دهد.

دفتر “فناوری، تجاری سازی و کارآفرینی” که به اختصار “فن تک” نامیده میشود، لوگوی خود را با توجه به سه پارامتر ذیل طراحی نموده است؛
الف) لوگوی دانشگاه علم و صنعت،
ب) شعار و سند راهبری دانشگاه علم و صنعت ” سرآمد در فناوری، پیشرو در کارآفرینی دانش بنیان”
ج) نماد شناسی
به علت وجود چرخدنده در لوگوی دانشگاه، از آن بعنوان نماد فناوری در لوگوی فن تک استفاده شده است. همچنین از مدار الکترونیک بعنوان نماد تکنولوژی بهره گرفته شده است و از کنار هم قرار گیری این نمادها با تایپوگرافی فن‌تک به هم‌افزایی تجربه و دانش با هدف شکل گیری کسب و کارهای فناور محور و دانش بنیان اشاره شده است
keyboard_arrow_up