«شیوه‌نامه ثبت اختراع داخلی»

متقاضیان گرامی می‌توانند نسبت به ثبت اختراع داخلی، به شرح زیر اقدام نمایند:

۱- مراجعه به سایت معاونت فناوری، نوآوری و کارآفرینی دانشگاه علم و صنعت ایران و مطالعه دقیق مقررات و آئین‌نامه‌های مربوطه؛

۲- مراجعه به وبسایت مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و عضویت در آن؛

۳- دریافت راهنمای تهیه فایل توصیف، فایل خلاصه، فایل ادعانامه و فایل نقشه فنی؛

۴- آماده نمودن ضمائم اظهارنامه اختراع شامل توصیف، خلاصه، ادعانامه و نقشه فنی بر اساس راهنمای بند شماره ۳؛

۵- ورود به کارتابل و بخش ثبت اظهارنامه اختراع و تکمیل قسمت‌های تعهدنامه، نوع اظهارنامه، اشخاص مرتبط، اطلاعات اختراع و ادعای حق تقدم؛

۶- ثبت ضمائم اجباری از قبیل ادعانامه، توصیف، خلاصه و غیره؛

۷- پرداخت هزینه و ثبت نهایی؛

۸- پس از این مرحله، مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درخواست ارسال شده را بررسی اولیه می‌نماید و در صورت تأیید، درخواست مربوطه جهت داوری به یکی از مراجع استعلام ارجاع می‌شود که دانشگاه علم و صنعت ایران یکی از این مراجع است.

متقاضیان محترم می‌توانند در صورت داشتن هرگونه سوال با کارشناس مالکیت فکری و اختراعات دانشگاه (خانم مهندس نصری) تماس بگیرند:

شماره تماس: ۷۳۲۲۷۸۱۴

ایمیل: patent@iust.ac.ir

keyboard_arrow_up