0

اختراعات دانشگاه علم و صنعت ایران

0+

مراکز نوآوری دانشگاه

0+

هسته‌های فناور / شرکت‌های مستقر

در مراکز نوآوری دانشگاه

خدمات ما

مراکز نوآوری و شتاب‌دهنده‌های دانشگاه

تحول دیجیتال (نوجیتک)

دانشکار

ساخت و فناوری مواد

سلامت و انرژی (دلتا)

شبکه‌های کوانتومی

شیمی پژوهان (کربن)

علوم و فناوری‌های شناختی

هوش مصنوعی (گشتاسب)

هیب‌تک

keyboard_arrow_up